HARMONOGRAM ZAJĘĆ I ZAPISY

  

Zajęcia odbywają się w Zakładzie Anatomii Katedry Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach i Bibliotece SUM w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18.

Zapisu dokonuje wyłącznie opiekun grupy (nauczyciel).

Pełny kurs składa się z 3 warsztatów na których realizowane jest 10 tematów.

Zapraszamy grupy maksymalnie 25-osobowe.

Zapisy prowadzone są telefonicznie (32 208 8620) i  mailowo sadamczyk@sum.edu.pl 

UWAGA! Jeśli nie ma już wolnych miejsc, a są Państwo zainteresowani udziałem w tym lub innych naszych projektach - prosimy o kontakt: sadamczyk@sum.edu.pl 

          

09.04.2024

Numer zajęć Temat zajęć Godziny
Warsztaty 1/3

Układ mięśniowo-szkieletowy (1h)
Układ krążenia (1h)
Wprowadzenie do wyszukiwania informacji (1 h)
Wyszukiwanie wartościowych informacji w zbiorach tradycyjnych (1h)

2 x przerwa 30 minutowa

08.30 - 13.30 BRAK WOLNYCH MIEJSC
Warsztaty 1/3

Wprowadzenie do wyszukiwania informacji (1h)
Wyszukiwanie wartościowych informacji w zbiorach tradycyjnych (1h)
Układ mięśniowo-szkieletowy (1h)
Układ krążenia (1h)

2 x przerwa 30 minutowa

09.00 -14.00 BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

12.04.2024
Numer zajęć Temat zajęć Godziny
Warsztaty 1/3

Wprowadzenie do wyszukiwania informacji (1h)
Wyszukiwanie wartościowych informacji w zbiorach tradycyjnych (1h)
Układ mięśniowo-szkieletowy (1h)
Układ krążenia (1h)

2 x przerwa 30 minutowa

8.30 - 13.30 BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

19.04.2024
Numer zajęć Temat zajęć Godziny
Warsztaty 2/3

Układ pokarmowy (1h)
Układ nerwowy (1h)
Przeszukiwanie bibliotecznych e-zbiorów (1h) 
Przeszukiwanie baz medycznych (1h)

2 x przerwa 30 minutowa

08.30 -13.30 BRAK WOLNYCH MIEJSC
Warsztaty 2/3

Przeszukiwanie bibliotecznych e-zbiorów (1h)
Przeszukiwanie baz medycznych (1h)
Układ pokarmowy (1h)
Układ nerwowy (1h)

2 x przerwa 30 minutowa

09.00 - 14.00 BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

25.04.2024
Numer zajęć Temat zajęć Godziny
Warsztaty 2/3

Układ pokarmowy (1h)
Układ nerwowy (1h)
Przeszukiwanie bibliotecznych e-zbiorów (1h)
Przeszukiwanie baz medycznych (1h)

2 x przerwa 30 minutowa

08.30 - 13.30 BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

26.04.2024
Numer zajęć Temat zajęć Godziny
Warsztaty 3/3

Układ oddechowy(1h)
 Podsumowanie wszystkich metod wyszukiwania zakończone bibliotecznym wyzwaniem(1h)

1 x przerwa 30 minutowa

8.30 - 11.00 BRAK WOLNYCH MIEJSC
Warsztaty 3/3

Układ oddechowy(1h)
 Podsumowanie wszystkich metod wyszukiwania zakończone bibliotecznym wyzwaniem(1h)

1 x przerwa 30 minutowa

10.00 - 12.30 BRAK WOLNYCH MIEJSC
Warsztaty 3/3

Układ oddechowy(1h)
 Podsumowanie wszystkich metod wyszukiwania zakończone bibliotecznym wyzwaniem(1h)

1 x przerwa 30 minutowa

11.30 -14.00 BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

Deklaracja dostępności